Volvo Group en Daimler bundelen de krachten voor productie brandstofcellen

Volvo Group bundelt de krachten met Daimler Truck AG voor de grootschalige productie van brandstofcellen, deze cellen liggen aan de basis voor de uitwerking van waterstoftrucks die beide merken in de toekomst op de markt willen introduceren.

De beide merken delen de Green Deal visie voor een duurzamer transport en een CO2-vrij Europa tegen 2050. Met deze bedoeling tekenden ze een voorlopige overeenkomst om een nieuwe joint-venture op te richten. Met de joint-venture willen ze brandstofcelsystemen ontwikkelen, produceren en commercialiseren voor diverse zware voertuigen. 

Een groot onderdeel van de Green Deal is elektrificatie van het wegvervoer. Het gebruiken van waterstof voor het aandrijven van elektrische trucks voor langeafstandstransport is – naast elektrische trucks op batterijen en alternatieve brandstoffen – een cruciaal onderdeel naar een klimaatneutraal Europa en uiteindelijk een klimaatneutrale wereld. Volvo Group en Daimler hebben op dit vlak een mooie ervaring waardoor het de ontwikkeling zal versnellen. 

Ze kunnen dit weliswaar niet alleen. Om deze visie uit te bouwen tot werkelijkheid moeten ook andere bedrijven en instellingen de ontwikkeling ervan steunen en eraan bijdragen, denk maar aan het tot stand brengen van de nodige brandstofinfrastructuur en standaardisatie.

Door samen te werken, dalen de ontwikkelingskosten voor de beide partners die op hun beurt de introductie van de brandstofcelsystemen zullen versnellen. Het gemeenschappelijke doel is dat beide bedrijven in de tweede helft van het volgende decennium zware bedrijfsvoertuigen met brandstofcellen voor veeleisende langeafstandstoepassingen in serieproductie aanbieden.

De voorlopige overeenkomst is niet bindend. Een definitieve overeenkomst wordt verwacht in het derde kwartaal en sluit voor het einde van 2020.

Meer interessante nieuwtjes voor u

Internationaal transport? Vergeet de verplichte retrofit niet van jouw tachograaf

Met het oog op de recente wijzigingen in het Mobiliteitspakket, willen we je graag herinneren aan de cruciale verandering met betrekking tot de tachograaf voor wie internationaal transport uitvoert.  Conform de nieuwe voorschriften moeten oudere...

Maak kennis met VECTO

Vehicle Energy Consumption Calculation Tool, oftewel VECTO is nu misschien niet een term die je dagelijks hoort. Toch is het een revolutionaire app die een cruciale rol speelt bij het verminderen van de CO2-uitstoot van vrachtwagens. Deze tool stelt...

Even geduld